Onder meer vrijstelling van winstbelasting; Rusland: voordelen voor investeerders

MOSKOU, 28 JUNI. De Russische premier Tsjernomyrdin heeft gisteren vrijstelling van belasting en andere voordelen aangekondigd voor buitenlandse investeerders. De aankondiging komt nadat zakenmensen herhaaldelijk hebben geklaagd over onduidelijke wetten en onverklaarbare belastingen in Rusland.

Buitenlandse investeerders zullen volgens Tsjernomyrdin voor vijf jaar worden vrijgesteld van het betalen van winstbelasting. Over goederen die nodig zijn voor de produktie bij joint ventures hoeft geen invoerheffing te worden betaald. Alle buitenlandse bedrijven en joint ventures zullen voor drie jaar worden uitgezonderd van wetswijzigingen die hun activiteiten op onvoordelige wijze raken. Voor bedrijven wier kapitaal voor meer dan 30 procent uit het buitenland komt en waar de buitenlandse investeringen meer dan 100.000 dollar bedragen, zou deze uitzondering zelfs voor zeven jaar gelden.

De regering zal op niet nader genoemde datum wetsvoorstellen met bovengenoemde strekking naar het parlement sturen. Het ging gisteren dus niet om besluiten maar om plannen. Tsjernomyrdin zei te hopen dat “tegen het eind van het jaar de risico's voor buitenlandse investeerders zullen zijn beperkt”.

De Russische regering is ontevreden over de omvang van de buitenlandse investeringen op dit moment. Vorig jaar bedroegen die 2,3 miljard dollar, maar volgens het ministerie van economische zaken zal het totaalbedrag van dit jaar de 1 miljard dollar niet overstijgen. De regering heeft daarom vorige week al een Raad voor Buitenlandse Investeringen opgericht, een instelling waarbinnen buitenlandse zakenmensen met Russische politici kunnen overleggen. Tsjernomyrdin deed zijn aankondigingen gisteren tijdens de eerste bijeenkomst van dit nieuwe overlegorgaan.

Westerse zakenlieden hebben herhaaldelijk hun ongenoegen geuit over de onduidelijke en steeds veranderende wetgeving in Rusland. Eerder dit jaar bleek bijvoorbeeld ineens kapitaal dat buitenlandse bedrijven aan hun Russische filialen ter beschikking stellen, te worden belast met 23 procent BTW. Na protesten werd de belasting weer ingetrokken.

Behalve nationale wetgeving speelt ook onduidelijkheid van het lokale bestuur ondernemingen parten. Twee Moskouse vestigingen van de hamburgerketen McDonald's kregen vorige maand een boete omdat ze 's avonds laat hun lichtreclames hadden uitgedaan. Dat bleek in strijd te zijn met een maatregel van burgemeester Loezjkov, die om veiligheis- en schoonheidsredenen wil dat restaurants en winkels om half elf 's avonds hun lichten ontsteken. McDonalds was echter nooit van de nieuwe voorschriften op de hoogte gesteld en hield zich nog aan de vorige regel van het Moskouse gemeentebestuur: namelijk dat dat lichtreclames 's avonds laat juist uit moeten om energie te sparen.

De zakenlieden die de toespraak van Tsjernomyrdin gisteren bijwoonden reageerden dan ook afwachtend op de aankondigingen van de premier. Belastingspecialist Scot Antel van Arthur Anderson herinnerde eraan dat in spetember vorig jaar president Jeltsin ook al per decreet buitenlandse bedrijven had uitgezonderd van ongunstige veranderingen in de wetgeving. Het decreet is echter nooit uitgevoerd. “De Russische autoriteiten mogen best nieuwe wetten invoeren, maar laat ze er dan ook voor zorgen dat de oude worden nageleefd”, zei Antel.

Het was in dit verband niet bemoedigend dat op dezelfde dag dat de premier met zijn plannen kwam, twee commissies van het parlement een wetsvoorstel aannamen om de activiteiten van buitenlandse banken aan banden te leggen. President Jeltsin heeft op 10 juni juist gedecreteerd dat enkele banken, waaronder ABN Amro en ING, Russische cliënten mogen bedienen. De betrokken banken hebben vorig jaar al een vergunning daartoe gekregen maar die was in november door Jeltsin buiten werking gesteld om Russische banken te beschermen. In het verdrag dat Rusland vorige week met de Europese Unie heeft gesloten, is vastgelegd dat de Europese banken er zonder discriminerende beperkingen mogen opereren. Maar het parlement bereidt nu toch weer andere wetgeving voor.

    • Hans Nijenhuis