NKF gaat saneren: in totaal 450 banen weg

ROTTERDAM, 28 JUNI. NKF Holding in Delft hevelt de produktie van glasvezelkabel in Keulen over naar haar fabriek in Delfzijl. De stopzetting van de kabelproduktie in Keulen kost circa 150 banen, zo heeft de onderneming gisteren meegedeeld. NKF Holding, voor 51 procent eigendom van het Finse Nokia, zal daarnaast de produktie van 'kunststofgeïsoleerde' koperen kabel voor telecommunicatiedoeleinden van Delfzijl verplaatsen naar haar fabriek in Neurenberg. Door dit alles komen in Nederland naar schatting 200 van de 1060 banen te vervallen, in Duitsland verdwijnen ongeveer 250 van de 1200 arbeidsplaatsen.

De herstructurering heeft tot doel de produktie van glasvezel- en koperen kabels te concentreren in daartoe gespecialiseerde fabrieken. Hierdoor kan op produktiekosten worden bespaard. In Keulen blijven nog zo'n 200 werknemers over die zich bezighouden met ontwikkeling, marketing en dergelijke en zij zijn niet rechtstreeks betrokken bij de kabelproduktie. Betrokken ondernemingsraden en vakbonden zijn over de NKF-plannen geïnformeerd.

De reorganisatie is ingegeven door de stagnerende afzet van telecom-kabels en de aanhoudende druk op de prijzen, verklaart NKF. Bij de presentatie van de jaarcijfers, afgelopen maand, maakte de onderneming al bekend de komende drie jaar zo'n 450 arbeidsplaatsen te willen schrappen.

NKF zegt geen andere mogelijkheden te zien dan in een markt zonder groei de kosten te verlagen. Ook kunnen na de uitbreiding van NKF vorig jaar in Duitsland - de aankoop van een deel van Philips' Duitse kabelactiviteiten (PKI) en van Kaiser Kabel - tal van dubbelfuncties worden geschrapt. Vorig jaar verdwenen bij NKF ook al 200 banen.

Het bedrijfsresultaat van NKF Holding daalde in 1993 met 33 procent, van 28 miljoen tot 18,6 miljoen gulden. Het netto resultaat nam toe van 18 miljoen tot 20,5 miljoen gulden, als gevolg van sterk verminderde belastingdruk en de bijdrage van Philips' voormalige Duitse kabelbelangen. Voor 1994 verwacht NKF een hoger netto resultaat.

Over de eerste vier maanden van dit jaar meldde NKF een bedrijfsresultaat van 8,8 miljoen gulden, bijna drie keer zoveel als een jaar eerder. De netto omzet verdubbelde nagenoeg tot 224,6 miljoen gulden, de netto winst kwam uit op 5 miljoen gulden, tegenover 4,8 miljoen in de periode januari-april 1993.

Het volume van telecomkabels in Duitsland was tamelijk stabiel, waar de afzet ervan in Nederland daalde. Voor energiekabels trok de markt in Nederland aan, terwijl Duitsland op dit gebied “een zwakke start” kende, aldus NKF. Het bedrijf onderzoekt momenteel mogelijkheden voor herstructurering van zijn activiteiten in energiekabels.