Minimumloon per 1 juli iets omhoog

DEN HAAG, 28 JUNI. Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli netto iets omhoog. Bruto blijft het ƒ 2163,20 per maand bedragen, maar dank zij de verlaging van het laagste tarief van de inkomstenbelasting (van 38,25 naar 38 procent) houden de meeste werknemers netto iets meer over.

Afhankelijk van de belastinggroep waaronder de werknemer valt en van regelingen per bedrijfstak, bedraagt het verschil nul tot vier gulden per maand. Als gevolg van de koppeling van bruto uitkeringen aan het netto minimumloon, gaat bijvoorbeeld ook een echtpaar waarvan beide partners alleen AOW hebben er netto vier gulden per maand op vooruit. Dat geldt ook voor een echtpaar in de bijstand; een alleenstaande gaat er ƒ 2,50 op vooruit. Ook weduwen en weduwnaars krijgen iets meer. De kinderbijslag blijft gelijk.