Lever: Procter tracht Omo te vernietigen; Directeur Selman: publiciteit dwong ons tot 'verfijning' nieuw wasmiddel

ROTTERDAM, 28 JUNI. De verkoop van het wasmiddel Omo Power, die begin juni instortte na een negatief koopadvies van de Consumentenbond, begint “op te krabbelen”. Met de 'vernieuwde formule' is Omo Power op de weg terug, hopen een enigszins gespannen Willem Selman en Bert Beij, respectievelijk directeur en technisch manager van Lever Nederland. In de vergaderkamer van Lever Nederland, waar de pakken Omo Power en wasmiddelen van concurrenten op schappen staan opgestapeld, lichten zij de introductie van 'verfijnde' Omo Power toe.

De nervositeit van beide heren is begrijpelijk, want vernieuwde Omo Power zal met een loep worden bekeken. Aartsrivaal Procter & Gamble wilde vanmorgen nog geen inhoudelijk commentaar geven op de tests die Unilever bij TNO en andere Europese onderzoeksinstituten heeft laten doen. Procter heeft in ieder geval al wel kritiek op de nieuwe gebruiksaanwijzing bij Omo Power, waardoor consumenten “op een ongebruikelijke manier” hun wasgoed moeten sorteren. De Consumentenbond, die een negatief koopadvies gaf voor het 'oude' Omo Power, wil het 'nieuwe' Omo Power eerst uitgebreid testen en komt pas over enkele weken met een oordeel.

Procter & Gamble heeft Omo Power ook al getest met ééntiende van de concentratie mangaan. Wat is uw reactie op de conclusie van de Amerikanen dat ook dan sprake is van abnormale beschadiging van textiel?

Het gaat er echt om hoe mensen in de praktijk wassen. We hebben het met groot enthousiasme op de markt gezet. Er was geen haar op mijn hoofd die er over twijfelt dat er iets mis zou zijn met Omo Power. Wat betreft die “ongebruikelijke manier” van sorteren: dat is geen punt, dat doen consumenten al.

Wat houdt die 'verfijnde' samenstelling van Omo Power precies in, is de concentratie mangaan - de 'Accelerator' - verminderd?

Een aantal ingrediënten in het bleeksysteem is 'geherbalanceerd' in een andere verhouding in het wasmiddel. Ik ga niet in op de preciese samenstelling van het vernieuwde Omo Power. Dat is informatie waarover de concurrentie heel graag zou willen beschikken. Het enige dat ik kwijt wil is dat er minder 'Accelerator' in het nieuwe middel zit en meer TAED (een bleekactivatorred.). Maar de wasprestaties bij lage temperaturen blijven overeind, dat wil ik beklemtonen. De formule is verfijnd om minder kwetsbaar te zijn voor publiciteit

U staat dus nog steeds achter de 'oude' Omo Power?

Wij hebben steeds volgehouden: Als we naar de waspraktijk kijken is er geen aanleiding voor zorgen voor Omo Power. We zijn het fundamenteel oneens met de opmerkingen van Procter over de Accelerator. We hebben weliswaar kunnen constateren dat bij bepaalde samenstelling van de was abnormale schade optreedt. Maar die vindt je in het laboratorium, niet in de praktijk. De testen bij onderzoeksinstituten als TNO zijn accuraat, maar de omstandigheden zijn niet representatief voor wat in de praktijk gebeurd. De consument sorteert en tweederde van het aantal wassen gebeurt op 40 graden.

Op het pak vernieuwde Omo Power staat nog steeds dat het geschikt is voor wassen op 60 graden. Unilever rept alleen over een TNO-test op 40 graden. Wat waren de testresultaten van TNO op 60 graden?

De testresultaten op 60 graden komen eraan. We laten vernieuwde Omo Power nu ook testen op een tot nu in de publiciteit toe onderbelicht onderwerp: de wasprestatie ten opzichte van andere wasmiddelen.

Het aloude Omo was altijd een algemeen wasmiddel, geschikt voor allerlei soorten was. Omo Power werd ook zo gepresenteerd, maar is het 'vernieuwde' Omo Power niet eigenlijk een speciaal wasmiddel, bedoeld voor zeer hardnekkige vlekken en ongeschikt voor gekleurd wasgoed?

Omo is nooit een produkt geweest voor het gehele 'wasbereik' tot en met de fijne was. We hebben gemerkt dat het toch nodig is op het pak te zetten dat het bedoeld is voor lagere temperaturen. We hebben aanvankelijk geen instructie voor lagere temperaturen op het pak gezet, omdat we ervan uitgingen dat mensen toch op lagere temperaturen wassen. We willen mensen aanraden om op lagere temperaturen te wassen, tweederde wast nu al op lagere temperaturen.

Wetenschappers van Unilever waarschuwden voor de introductie in maart dat Omo Power aan de man moest worden gebracht als een wasmiddel voor lagere temperaturen. Waarom heeft marketing die waarschuwing genegeerd?

Ik wil op interne zaken niet ingaan, daarvoor ben ik niet de aangewezen persoon.

Heeft Unilever geen verkeerde inschatting gemaakt van de kennis van P&G over dit wasmiddel en over de manier waarop zij zouden reageren. En heeft u daaruit iets geleerd?

Een agressieve aanval van een dergelijke omvang en hevigheid op een nieuw produkt hebben we nog niet eerder meegemaakt, dit is uniek in Nederland. Het ging om geweldig agressieve pogingen ons produkt kapot te maken. We hebben hier natuurlijk lessen uit getrokken, maar ik heb er geen behoefte aan dat de concurrent erachter komt welke.

    • Paul Wessels