Japan werkt aan versoepeling van de importregels

TOKIO, 28 JUNI. Japan gaat zijn regels voor de import onder de loep nemen. Van de ruim tienduizend regels worden er wellicht een paar honderd geschrapt, zo heeft een commissie van de Japanse regering laten weten.

Japan komt daarmee eerder gedane toezeggingen na om de toegang tot zijn markt te vergemakkelijken. Versoepeling of afschaffing van de regels zou vooral gelden voor de sectoren onroerend goed, financiële diensten en telecommunicatie. Verder overweegt Japan de inspectievoorschriften die het buitenland hanteert voor auto's, medicijnen en huishoudelijke apparatuur over te nemen. Nu zijn veel importprodukten onderhevig aan langdurige en vaak onoverzichtelijke controleprocedures. De voorstellen moeten nog worden goedgekeurd door de regering, maar die heeft al gezegd dat het haar ernst is met de versoepeling van de import. Waarnemers wijzen er op dat de status van de bekendmaking uiterst twijfelachtig is door de demissionaire staat van het kabinet. (DPA)