Gunstige cijfers Oost-Duitsland

BONN, 28 JUNI. De Oostduitse industrie draait goed. De produktie was in april 14,8 procent groter dan in april 1993. Vergeleken met maart werd er 0,5 procent minder geproduceerd, maar dat lag volgens de regering in Bonn meer aan de sterke stijging van de produktie met 20 procent ten opzichte van februari. In maart en april lag de produktie vergeleken met dezelfde periode van 1993 15,5 procent hoger.