'Zelfstandigheid Wereldomroep loopt gevaar'

HILVERSUM, 27 JUNI. Het plan uitzendingen naar landen met een informatieachterstand te schrappen, brengt de zelfstandigheid van de Wereldomroep in gevaar. Over de wijze waarop door directie en bestuur keuzes zijn gemaakt bestaat veel onduidelijkheid, criteria ontbreken.

Dat constateert de ondernemingsraad van de Wereldomroep in een advies over het besluit onder meer de uitzendingen in het Portugees, Frans en Arabisch te schrappen en 89 arbeidsplaatsen te laten vervallen. Gedwongen ontslagen worden daarbij niet uitgesloten. De OR wijst de maatregelen af.

Het bestuur heeft inmiddels onder druk van protesten van zowel personeel als mensenrechtenorganisaties het eerdere besluit de uitzendingen in het Indonesisch te schrappen teruggedraaid. De OR blijft echter vasthouden aan het handhaven van de uitzendingen in het Frans, Portugees en Arabisch. Deze mogen niet gegoten worden in een 'projectvorm', zoals de directie wil, maar moeten 'direct' naar de betrokken gebieden worden uitgezonden.

Het besluit om de uitzendingen in deze talen, die te weinig luisteraars zouden trekken, te stoppen staat haaks op een van de hoofddoelstellingen van de Wereldomroep om volkeren van betrouwbare informatie te voorzien. De volgens de OR belangrijke taak van de Wereldomroep als brenger van onafhankelijk nieuws in gebieden waar lokale media onder druk staan van censuur, is een “waardegoed” dat niet direct uit te drukken is in geld en waaraan een groot deel van de medewerkers zijn motivatie ontleent. Veel medewerkers zijn volgens de OR van mening dat het bestuur met de maatregel “het hart uit de organisatie” haalt. “De identiteit van RNW (Radio Nederland Wereldomroep, red.) wordt zo sterk aangetast dat de continuïteit als zelfstandige organisatie onvoldoende wordt gewaarborgd”, aldus de OR.

Een nieuw Europaprogramma waartoe de directie had besloten en waarvoor de nodige middelen in het bedrijf moesten worden vrijgemaakt, krijgt voorlopig niet de instemming van de OR. De beweegredenen voor het programma zijn onduidelijk. Nieuwe stappen dienen te worden voorafgegaan door gedegen onderzoek. De directie dient een advies van de OR op dit punt af te wachten.

De OR is zeer kritisch over de procedures die door directie en bestuur zijn gevolgd. Het hele reorganisatieplan berust volgens de OR louter op veronderstellingen. De maatregelen worden nergens 'voldoende' onderbouwd, herhaalde verzoeken van de OR om meer informatie bleven onbeantwoord.

Het bestuur vergadert vrijdag over het advies van de OR. Het personeel heeft acties aangekondigd. Aanleiding voor de reorganisatie was onder meer een rapport van de Mediaraad waarin werd voorgesteld de Wereldomroep uitsluitend nog overheidsinformatie te laten uitzenden.