Verklaring van Lubbers

“Met deelname aan deze Europese Raad maak ik precies twaalf jaar rond. In deze twaalf jaar heb ik in en vanuit deze Europese Raad veel voor Europa kunnen doen.

“Bij dit afscheid wil ik in het bijzonder dankzeggen aan Jacques Delors: voor zijn idealisme, zijn werkkracht, zijn ideeën. Niet al zijn voorstellen hebben tot resultaten geleid. Hij was het immers - samen met Felipe González - die mij ertoe bracht mij beschikbaar te stellen als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

“Gisteren is mij gebleken dat behalve Spanje en Nederland, ook Italië en het Verenigd koninkrijk aan mij de voorkeur geven boven Jean-Luc Dehaene. Dit zijn weliswaar slechts vier landen, maar deze vier landen vertegenwoordigen samen 33 van de 76 stemmen die de Europese Unie thans telt. Het verschil met een andere meerderheid is dus - althans in het aantal stemmen - een klein land dat vijf stemmen heeft.

“Desalniettemin trek ik de consequentie uit de peiling van gisteravond en ben niet langer kandidaat. Voor mij persoonlijk is dat geen enkel probleem. Ik ga nu van een welverdiende rust genieten.

“Voor Europa en de Europese Raad blijft: hoe nu verder? Wat moet er gebeuren om tot consensus te komen over de opvolging van Jaques Delors?

In feite zijn er twee mogelijkheden: of Dehaene, of een nieuw aan te zoeken kandidaat. Deze afweging staat los van mijn terugtrekken.''