LIOF maakt zes miljoen winst

De Industriebank LIOF in Maastricht heeft vorig jaar een geconsolideerde winst gemaakt van bijna zes miljoen gulden. De groep participaties van LIOF ging vorig jaar voor 8,7 miljoen aan nieuwe 'commitments' aan. Eind vorig jaar telde de portefeuille van LIOF 56 financieringen. De directie stelde vanochtend bij de presentatie van de jaarcijfers over 1993 dat de terughoudendheid bij investeringen die zich in 1992 voordeed het vorig jaar doorging. Door fusies en overnames ontstaan steeds grotere ondernemingsverbanden, waardoor de markt voor participaties in de toekomst kleiner wordt, zo schat de directie van LIOF. Volgens LIOF heeft een viertal buitenlandse ondernemingen besloten zich te vestigen in Limburg. Daarmee is ongeveer 130 miljoen gulden gemoeid en zullen 270 arbeidsplaatsen worden geschapen.