Leden FSV tegen het akkoord met de NS

UTRECHT, 27 JUNI. De leden van de spoorwegvakbond FSV verwerpen het akkoord dat hun bond twee weken geleden met de Nederlandse Spoorwegen sloot. Na een staking van vier dagen kwamen de drie spoorwegvakbonden en de NS toen overeen dat er geen 470, maar 196 conducteurs en machinisten 'overcompleet' zouden worden verklaard.

Vorige week vrijdag stemde de achterban van de Vervoersbond CNV wel in met het akkoord. De leden van het CNV konden zich vooral vinden in de voorstellen een aantal extra vrije dagen in te stellen, een vrijwillige vierdaagse werkweek te bevorderen en van loonsverhoging af te zien. Ook de achterban van de FSV stemde in met deze voorstellen die zijn bedoeld om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Bij de NS moeten tussen 1993 en 1998 4.800 arbeidsplaatsen verdwijnen.

De uitkomst bij de FSV valt anders uit dan bij het CNV vanwege het verschil in samenstelling van de bonden. Bij de FSV zitten vooral machinisten en conducteurs. Het referendum van de CNV wees uit dat ook daar de machinisten en conducteurs de 'overcompleetverklaring' van tafel willen, maar leden uit de andere bedrijfsonderdelen weigerden een aparte behandeling van het rijdend personeel.

Voorzitter G. Hardeveld van de FSV verwacht dat het moeilijk zal worden het aantal 'overcomplete' machinisten en conducteurs verder terug te brengen. Wel denkt hij dat de verdeling over de regio's kan worden bijgesteld, om de pijn te verzachten. Ook zouden de NS moeten garanderen dat verdere 'overcompleetverklaringen' achterwege blijven. Twee weken geleden wilden de NS die verklaring niet geven.

De uitkomst van een referendum onder de leden van de Vervoersbond FNV wordt morgen bekend. Woensdag praten de drie bonden met de NS over de uitkomst van hun ledenraadplegingen. Bedoeling is dat dan de nieuwe CAO wordt ondertekend.

Twee weken geleden was al duidelijk dat het akkoord tussen NS en bonden bij de achterban niet goed zou vallen. Op diverse plaatsen staakte het rijdend personeel door. Pas nadat de bonden hun achterban hadden opgeroepen de acties te stoppen, kwam het treinverkeer weer op gang.