Korfoe is een grote domper voor Brussel

BRUSSEL, 27 JUNI. Het verloop van de Europese top op Korfoe betekent een grote domper voor de Belgische regering. Premier Jean-Luc Dehaene erkent dat zijn kansen op het voorzitterschap van de Europese Commissie danig zijn geslonken door het Britse 'nee' tegen zijn kandidatuur. Maar hij put hoop en zelfvertrouwen uit het feit dat “elf van de twaalf lidstaten” zich achter hem hebben geschaard. Hij vindt dat aan dat gegeven niet zomaar voorbij kan worden gegaan.

Dehaene heeft scherpe kritiek op de houding van Lubbers. Vorige week werd tijdens een EVP-bijeenkomst van de christendemocratische regeringsleiders in Brussel afgesproken dat iedereen in Korfoe zich achter de kandidaat zou scharen die de steun van de meerderheid zou verkrijgen. Lubbers deelde op de laatste ochtend van de top de intrekking van zijn kandidatuur mee, maar dat was in de ogen van Dehaene veel te laat.

Lubbers had zich eerder en nadrukkelijker voor de kandidatuur van Dehaene moeten uitspreken, zo valt uit zijn opmerkingen op te maken, gedaan op een persconferentie na afloop van de top. “De EVP moet maar eens een gewetensonderzoek doen naar de wijze waarop afgesproken richtlijnen worden uitgevoerd.”

Dehaene was ook weinig vleiend voor zijn Britse collega Major, die volgens hem heeft gehandeld uit binnenlands politieke overwegingen. “Ik heb medelijden met Major”, zei Dehaene gisteren voor de Belgische televisie over de wankele positie van de Britse premier in de eigen partij.

Tegenover Belgische journalisten die met Dehaene in het vliegtuig terugreisden, zei de premier dat hij was gevraagd door Duitsland en Frankrijk om zich kandidaat te stellen. Bondkanselier Kohl zei op zijn persconferentie dat hij “niet de adviseur is van de Belgische regering” en dat Dehaene naar eigen inzicht heeft gehandeld. “Ik weet ook niet wanneer Dehaene tot het besluit is gekomen om zich kandidaat te stellen”, aldus Kohl.

Dehaene zelf vindt de Nederlandse aantijging onzin, dat hij de kandidaat is van een Frans-Duits dictaat. Duitsland en Frankrijk zijn twee landen met een duidelijke Europese visie, aldus de premier.