Kohl stuurt Kinkel op rondreis langs de hoofdsteden

De Duitse bondskanselier, Helmut Kohl, heeft drie weken om het Korfoe gerezen probleem over het voorzitterschap van de Europese Commissie op te lossen. Hij heeft zijn minister van buitenlandse zaken, Klaus Kinkel, direct op pad gestuurd langs de Europese hoofdsteden. Vandaag reist de minister naar Parijs, morgen naar Rome en zo verder. Volgende week maandag is Kinkel in Den Haag.

Per 1 juli neemt Duitsland het voorzitterschap van de Europese Unie van Griekenland over en op 15 juli komen de Europese leiders voor een speciale top in Brussel bijeen om alsnog een opvolger van Jacques Delors aan te wijzen, nog net op tijd voor de vergadering van het Europees parlement op 19 juli. “Een verder uitstel zou een grote belediging voor het Europese parlement betekenen”, aldus de bondskanselier op Korfoe. De Britse premier, John Major, sprak daar zijn veto uit over de door Frankrijk en Duitsland gesteunde kandidatuur van de Belgische premier, Jean-Luc Dehaene, en kondigde aan dit veto op 15 juli te zullen herhalen.

Klaus Kinkel sprak zich na afloop van de top op Korfoe opnieuw uit voor Dehaene, wiens kandidatuur niet werd ingetrokken. In een vraaggesprek met de Duitse krant Bild zei hij: “Er is geen enkele reden om nu compromis-kandidaten in het spel te brengen.” Hij wees erop dat de Belgische premier uiteindelijk elf van de twaalf stemmen had gekregen. “Daarom moet er een oplossing worden gevonden”, aldus de minister. De suggestie als zouden Bonn en Parijs hebben geprobeerd Dehaene de andere EU-leden door de keel te wringen, wees hij van de hand: “Dat is absoluut onjuist. De toon die door sommigen bij deze kwestie wordt aangeslagen is buitensporig en dient de goede zaak niet.”

In Bonn wordt het Britse veto gezien als een nederlaag voor Helmut Kohl, die eerder een foute inschatting op het personele vlak maakte, toen hij de Oostduitser Steffen Heitmann als kandidaat voor het bondspresidentschap naar voren schoof. Suggesties als zou Kohl hebben aangestuurd op een mislukking van Korfoe om daarna, met het oog op de Bondsdagverkiezingen, zijn diplomatieke talent te tonen tijdens een volgende top onder Duits voorzitterschap, zijn als boosaardig van de hand gewezen. Men huivert bij de gedachte dat ook in Brussel het probleem niet zou kunnen worden opgelost en de opvolgingskwestie het Duitse EU-voorzitterschap zou gaan overheersen.

Eerder had de Duitse regering te kennen gegeven tijdens haar voorzitterschap alles in het werk te willen stellen om het proces van Europese integratie te bevorderen, terwijl bovendien de voorbereidingen voor de toetreding van Oostenrijk, Finland, Zweden en Noorwegen zouden worden afgerond.