EU financiert sluiting van Tsjernobyl

ROTTERDAM, 27 JUNI. De Europese Unie heeft Oekraïne 500 miljoen ecu (ruim een miljard gulden) toegezegd voor de definitieve sluiting van de nog beschikbare reactoren bij de kerncentrale van Tsjernobyl. Dat is zaterdag tijdens de Europese topontmoeting op Korfu bekend gemaakt.

400 miljoen ecu wordt als lening via Euratom ter beschiking gesteld, 100 miljoen ecu kan als schenking via het lopende Tacis-programma worden besteed. 'Tacis' coördineert de technische steun aan de nucleaire industrie van de voormalige Sovjet-Unie en is de tegenhanger van het Phare-programma voor Oost-Europa.

De Europese steun moet deel uit maken van een meeromvattend steunprogramma waarover tijdens de vergadering van de zeven rijkste industrielanden in Napels (8 tot 10 juli) wordt beslist. Daaraan nemen ook de VS, Japan en Canada deel.

Van de vier zogeheten RBMK-reactoren bij Tsjernobyl zijn er na de ramp van april 1986 nog drie in principe beschikbaar. Maar na een turbinebrand in 1991 in één ervan leveren er nog maar twee elektriciteit. De drie reactoren worden als de onveiligste reactoren van de voormalige Sovjet-Unie beschouwd. Oekraïne, dat 32 procent van zijn elektriciteit van kernenergie betrekt, zegt de reactoren voorlopig niet als energiebron te kunnen missen en heeft in recente ontmoetingen met vertegenwoordigers van de EU en de G7 vele miljarden dollars steun als compensatie voor een versnelde sluiting van 'Tsjernobyl' geëist.

Begin mei werd bekend dat de G7 versnelde afbouw van drie al lang in aanbouw zijnde zogeheten VVER-1000-reactoren (moderne Russische drukwaterreactoren van 1000 MW) als oplossing voor het energieprobleem van Oekraïne accepteert. De VVER-reactoren zouden dan door Westerse bedrijven als Framatome en Westinghouse op Westers veiligheidsniveau moeten worden gebracht.

In Korfu is herhaald dat pas aan technisch ingrijpen wordt begonnen nadat Oekraïne de Weense conventie van mei 1963 heeft ondertekend. Deze conventie stelt de beheerder van een reactor verantwoordelijk voor schade die uit mogelijke ongelukken ontstaat.