Crisis op Korfoe

INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE:

Dehaene was om twee redenen niet de goede man voor deze baan. Ten eerste werd hij al te duidelijk door een Frans-Duitse gelegenheidscombinatie naar voren geschoven. [..] Het andere argument tegen Dehaene is dat hij te duidelijk de voorkeur geeft aan een van de twee wegen naar de toekomst. Hij is niet zoals de vertrekkende Jacques Delors een ideoloog van een federaal Europa. Hij is meer een compromismaker dan een filosoof. Maar hij is duidelijk voorstander van een nog sterkere centrale regering voor Europa. [..] Een man met de opvattingen van Dehaene aan de top van de Europese bureaucratie plaatsen zou op een poging hebben geleken om over die weerstand heen te rijden.

Wie krijgt nu de baan? Duitsland en Frankrijk kunnen Dehaene nauwelijks weer naar voren schuiven op de nieuwe conferentie van 15 juli, want Major heeft aangekondigd zijn veto niet op te geven. Zijn eigen kandidaat, Leon Brittan, is vrijwel zeker kansloos. De oorspronkelijke favoriet, Ruud Lubbers uit Nederland, zou nog altijd een goede Commissievoorzitter zijn, maar het zou een hele ommezwaai vergen van Kohl en Mitterand om hem nu nog de post te geven.