Crisis op Korfoe

DE STANDAARD:

De onmogelijkheid om op de top van Korfoe een opvolger te benoemen voor Kommissievoorzitter Jacques Delors heeft in Europa diepe wonden geslagen. Het Britse veto tegen Jean-Luc Dehaene treft de Belgische premier waarschijnlijk nog het minst van al.

De hele diskussie zorgde voor zure reakties in Nederland. Die dreigen daar bij de publieke opinie af te stralen op de hele Europese eenmaking, waarvoor het entoesiasme de voorbije jaren toch al afkoelde, zoals nog eens bleek bij de lage opkomst voor de Europese verkiezingen.