Conflict bij Kennemerland

Tussen de directie en de raad van commissarissen van de Kennemerland Groep (NV Visserij Maatschappij Kennemerland) is een vertrouwensbreuk ontstaan, die heeft geleid tot het opstappen van de twee commissarissen.

De directie heeft op 12 juli een buitengewone algemene vergadering belegd waar drie nieuwe commissarissen moeten worden benoemd. De raad wijt de problemen aan een gebrek aan communicatie en onwil van de directie van het bedrijf 'om tot een evenwichtige samenstelling van de zittende raad te komen', waarom de grootaandeelhouders hadden gevraagd. De NV Visserij Maatschappij Kennemerland is een internationaal opererend bedrijf. Het bewerkt een grote verscheidenheid aan vis en exporteert verse, diepgevroren en voorbewerkte vis en conserven. De aandelen van de BV Kennemerland Groep, waarvan de NV deel uitmaakt worden verhandeld op de incourante markt.