Zojuist verschenen; herdruk

H.A. Diederiks e.a.: Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. De modernisering van West-Europa sinds de vijftiende eeuw

390 blz., geïll., Martinus Nijhoff, ƒ 55,50

Dit is de tweede, verkorte en herziene versie van een in 1987 verschenen handboek. Zes auteurs bundelden hun universitaire syllabi. Het resultaat is een sociaal-economisch overzicht van de geschiedenis van de laatste vijf eeuwen in Engeland, Nederland, Frankrijk en Duitsland.