Zojuist verschenen

'Het is of ik met mijn lieve sprak'. De briefwisseling tussen Jean Malherbe en Christina van Steensel, 1782-1800

231 blz., Verloren, ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Anje Dik en Dini Helmers, ƒ 45,-

Jean Malherbe was violist in de hofkapel van stadhouder Willem V en in het orkest van de Franse Komedie in Den Haag. Hij onderhield met zijn vrouw een intense briefwisseling die in het gemeente-archief van Amsterdam berust en onlangs is geïnventariseerd. Veel informatie over het hofleven en over de acht kinderen voor wie Christina moest zorgen. Deel 9 in de verzorgde reeks Egoducumenten.