Steun Kamer voor drugsonderzoek, protest Paramaribo

DEN HAAG, 25 JUNI. De vier grote partijen in de Tweede Kamer steunen van harte het Haagse justitiële onderzoek naar drugshandel uit Suriname dat, naar gisteren werd gemeld, nu heeft geleid tot het openen van een gerechtelijk vooronderzoek tegen de voormalige Surinaamse legerleiders Bouterse en Boerenveen. In Paramaribo daarentegen is men verontwaardigd over het passeren van de Surinaamse justitiële autoriteiten.

Kamerlid Weisglas (VVD) zegt “blij te zijn dat eindelijk” tot het openen van een vooronderzoek tegen Bouterse en de zijnen is overgegaan. “Dat had al vele jaren eerder moeten gebeuren”. CDA'er Verhagen zegt dat justitie drugshandel gericht op Nederland moet bestrijden “ook als er voormalige legerleiders uit een ander land bij betrokken zijn”. Ook het Kamerlid Kalsbeek (PvdA) spreekt van een “zuiver justitiële actie”.

In Paramaribo is verontwaardigd gereageerd op het Nederlandse drugsonderzoek dat voor de twee keer in zes weken tot wereldwijde huiszoekingen heeft geleid zonder dat de de Surinaamse justitie daarbij werd betrokken. De Surinaamse minister van justitie Girjasing vindt dat Nederland zorgvuldiger moet zijn bij het naar buiten brengen van namen van verdachten.

“Men moet niet bij voorbaat mensen in een beklaagdenbank zetten”, aldus Girjasing. Hij herinnert eraan dat Bouterse al eerder is beschuldigd zonder dat daarvoor de harde bewijzen op tafel zijn gekomen.

Girjasing wijst erop dat Boerenveen, die beleidsadviseur is op het Surinaamse ministerie van defensie, zeker twee keer in Nederland is geweest sinds een gerechtelijk vooronderzoek tegen hem zou lopen. “Niemand heeft hem iets in de weg gelegd”, aldus de minister. Tijdens die bezoeken is Boerenveen, volgens welingelichte justitiële bronnen, wel voortdurend geobserveerd.

De Nederlandse Justitie heeft Buitenlandse Zaken vooraf op de hoogte gesteld van de acties tegen Bouterse en Boerenveen. Roethof (D66) zegt zich wel af te vragen of de coördinatie tussen beide departementen in deze wel optimaal is gelet op “de geprikkelde reacties” die het drugsonderzoek in Suriname losmaakt. “Justitie moet zich bewust zijn van de mogelijke diplomatieke gevolgen hiervan”.