STELLINGEN

Ten onrechte wordt er teveel waarde gehecht aan de dagelijks maximum temperatuur daar deze meestal slechts een zeer korte tijd van de dag optreedt.

A.J. Atzema, LU Wageningen

Het Nederlandse justitiële systeem hecht ten onrechte meer waarde aan een humane behandeling van criminelen dan aan het recht van gewone burgers om veilig te kunnen leven.

R.P. van der Marel, Rijksuniversiteit Leiden

Het niet standaardiseren van de bediening van remsystemen bij fietsen (terugtraprem versus handrem) draagt onnodig bij tot de risico's van dit vervoermiddel.

M. Laban, Technische Universiteit Delft

Hoewel blaffende honden niet bijten dient men ze toch te mijden. Men kan niet weten wanneer de hond uitgeblaft is en tot bijten overgaat.

B.M.H. Aarntzen, Universiteit Twente

De in de politiek gebruikte term 'ombuigen' duidt al aan dat diverse bevolkingsgroepen genoodzaakt zullen zijn om zich in allerlei bochten te wringen om te voorkomen dat dit (om)buigen ontaardt in barsten.

P.J. van Koningsbruggen, Rijksuniversiteit Leiden

Aangezien een mensenleven slechts is een 'lichtflits in de eeuwigheid', heeft het voor een mens weinig zin zijn leven alsmaar te willen rekken, noch om de kwaliteit van zijn leven alsmaar te willen verhogen. Het heeft voor hem meer zin om zo lang hij leeft zich voor te bereiden op de eeuwigheid.

A. van Maaren, Technische Universiteit Eindhoven

Een verzoek om ouderschapsverlof of arbeidstijdverkorting staat in vele bedrijven gelijk aan passieve euthanasie van de eigen carrière.

H.W.J. Robbe, Rijksuniversiteit Limburg