Nierpatiënten kunnen 'spoelen' in bungalowpark

In een Zeeuws bungalowpark kunnen nierpatiënten van een onbezorgde vakantie genieten. In een oude vergaderzaal is een dialysecentrum gevestigd.

RENESSE, 25 JUNI. De boekingen lopen storm. Het nierdialysecentrum in het vakantiepark Port Zélande tussen Ouddorp en Renesse, ruim een maand geleden geopend, heeft nu al meer aanmeldingen van nierpatiënten dan het voor het hele jaar binnen hoopte te halen. “We gingen uit van 250 spoelbehandelingen in 1994”, zegt maatschappelijk werker G. van der Knokke van het Drechtsteden Ziekenhuis uit Dordrecht. “Maar het zijn er nu al meer dan 300.” Het Drechtsteden Ziekenhuis nam het initiatief tot de opening van het dialysecentrum in het vakantiepark.

Van der Knokke is niet verbaasd over de grote belangstelling. Als maatschappelijk werker is het zijn taak in het ziekenhuis om nierpatiënten te helpen bij het vinden van vakantiebestemmingen. En dat is geen eenvoudige opgave. Nierpatiënten zijn vaak volledig afhankelijk van het dialyse-apparaat dat hun bloed drie keer per week schoonspoelt. Immers, de nieren van die patiënten doen dat niet meer zelf. In Nederland zijn ongeveer 50 ziekenhuizen met een dialyse-afdeling voor nierpatiënten. “Maar die hebben vaak al genoeg aan hun eigen cliënten. Voor vakantiegangers is vrijwel geen plaats.”

De maatschappelijk werker kwam, samen met het hoofd van de dialyse-afdeling van het Drechtsteden Ziekenhuis, B.M.J.M. Mutsaers, tot de conclusie dat er iets moest gebeuren. De twee bedachten dat in een vakantiegebied, ergens in Nederland, een dialysecentrum zou moeten worden geopend. De Nierstichting had al een vakantiecentrum in Limburg “dus kozen wij voor de kust”. Het Drechtsteden Ziekenhuis ging akkoord met de plannen, mits het vakantiecentrum het ziekenhuis geen geld zou kosten. Na vier jaar onderhandelen met financiële partners kon het dialysecentrum in het Gran Dorado-vakantiepark Port Zélande worden geopend.

Het vakantiepark was bereid gratis een ruimte beschikbaar te stellen waar zes spoelapparaten konden worden neergezet. De leiding van het park houdt, rond het dialysecentrum, het hele jaar door vier vakantiewoningen vrij waar de nierpatiënten met hun aanhang kunnen verblijven. De woningen worden met forse kortingen verhuurd. “We doen dat niet alleen omdat we zo filantropisch zijn”, aldus algemeen manager O. Dapper van Port Zélande. “Maar ook omdat we er belang bij hebben. We hebben hier 722 vakantiewoningen die zo vaak mogelijk moeten worden verhuurd. Als wij de vier woningen via het Drechtsteden Ziekenhuis aan nierpatiënten verhuren, weten we van te voren dat ze het hele jaar vol zullen zijn. Die kortingen verdienen we dan vanzelf terug.”

De ruimte waar het spoelcentrum is gevestigd, deed oorspronkelijk dienst als vergaderzaal. “Maar de zaal ligt nogal uit de route: vlakbij de jachthaven, aan de rand van het park. Dus ze werd niet zo vaak gebruikt.” Voor de patiënten is de ruimte wel geschikt. “Heerlijk”, vindt mevrouw C. Slooves uit Hilversum. Ze ligt in een luie stoel met uitzicht op de dobberende bootjes en daarachter het Grevelingenmeer. De slangetjes aan het dialyse-apparaat naast haar, kleuren rood. Haar bloed wordt drie keer per week vier uur lang door het apparaat gespoeld en gezuiverd. “Je bent weer eens in een andere omgeving.”

Verpleegkundige I. Janssen heeft die geluiden al vaker gehoord. “Je merkt dat mensen genieten. Ze zijn lekker met vakantie. Ze hoeven niet te reizen voor de dialyse. Hun vakantiehuisje is vlakbij. Familieleden kunnen tijdens het spoelen gewoon even binnenlopen.” Het dialysecentrum heeft vier spoelapparaten, met twee reserve exemplaren. Ze werden door de Nierstichting en het Drechtsteden Ziekenhuis beschikbaar gesteld. De fabrikant neemt het onderhoud voor zijn rekening.

Voorlopig draait het centrum twee jaar op proef. Mutsaers: “In totaal hebben we voor enkele tienduizenden guldens geïnvesteerd. Dat is niet veel. Wij verwachten dat we dat bedrag terug kunnen verdienen en quitte kunnen spelen.”

    • Annet van Eenennaam