Nederlandse studiebeurs: royaal, maar niet voor lang; huidige overheidsgift voor studenten WO en HBO

Grafiek: De gift van de Nederlandse overheid aan studenten is vrij royaal vergeleken met die in andere Westeuropese landen, betoogde minister Ritzen van onderwijs en wetenschappen deze week. Alleen Deense studenten aan universiteit of instelling voor hoger beroepsonderwijs ontvangen meer.

Door nieuwe bezuinigingen, donderdagmiddag goedgekeurd door de Tweede Kamer, gaat de Nederlandse student er financieel echter flink op achteruit. Volgend jaar krijgt een thuiswonende student 20 gulden minder (basisbeurs nu: 225 gulden) en een student op kamers (basisbeurs nu: 560 gulden) 90 gulden. In 1996 worden de beurzen nogmaals beknot met respectievelijk 20 en 45 gulden. De onderhandelaars over een 'paarse' coalitie overwegen een nog drastischer aanpak: het gelijkstellen van de basisbeurs voor uitwonenden aan die van thuiswonenden en het omzetten van de aanvullende beurs in een lening. Dit zou de schatkist zo'n één miljard gulden opleveren.

Kinderen van ouders met een laag belastbaar inkomen ontvangen nu gemiddeld 698 gulden als ze gaan studeren; studenten met rijkere ouders 408 gulden. De toelagen aan thuiswonende en uitwonende studenten zijn hierbij gemiddeld. De overheidsgift omvat behalve basisbeurs ook de inkomensafhankelijke aanvullende beurs, de kinderbijslag en de belastingvoordelen.

    • Kim Wannet