Lubbers' kandidatuur

3 mei: Kort na het sluiten van de stembus voor de Kamerverkiezingen stelt de Nederlandse regering premier Lubbers kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie.

12 mei: Lubbers houdt een rede in Aken ter gelegenheid van de verlening van de Karel de Grote prijs aan de Noorse premier Bruntland. Hij stelt een morele codex voor Europa voor.

30 mei: Het topoverleg tussen kanselier Kohl en president Mitterrand in de Franse stad Mulhouse. Duitsland en Frankrijk laten doorschemeren dat premier Dehaene van België de beste kandidaat zou zijn.

2 juni: Lubbers geeft een interview aan de Financial Times waarin hij het “onderonsje” van Frankrijk en Duitsland hekelt.

6 juni: Lubbers spreekt tijdens de D-Day herdenking kort met Mitterrand.

6 juni: De fractieleiders van PvdA, CDA, VVD en D66 geven een verklaring uit waarin ze de kandidatuur van Lubbers steunen.

7 juni: Lubbers spreekt voor de CDA-Kamerkring Leiden over zijn Europese ambitie en stelt dat hij alleen belangstelling heeft voor het voorzitterschap en niet voor andere internationale topfuncties.

8 juni: Lubbers sluit in een interview het gebruik van een Nederlands veto niet uit als Frankrijk en Duitsland hun kandidaat aan de Europese Raad opdringen. VVD-leider Bolkestein keurt zo'n veto af.

14 juni: Lubbers brengt een bezoek aan Mitterrand.

15 juni: De Griekse minister van buitenlandse zaken Pangalos brengt een bezoek aan Nederland. Griekenland inventariseert als voorzitter van de Europese Unie de standpunten.

16 juni: Dehaene en Lubbers ontmoeten elkaar bij Maastricht. Dehaene kondigt aan dat hij kandidaat zal zijn.

17 juni: Lubbers bezoekt de Italiaanse premier Berlusconi. De Belgische regering stelt Dehaene kandidaat. In Den Haag geven vice-premier W. Kok en minister Kooijmans een persconferentie. Nederland houdt vast aan Lubbers als kandidaat maar zal geen veto gebruiken.

20 juni: Lubbers belt met Kohl. Duitsland zal geen veto tegen Lubbers inzetten maar houdt vast aan voorkeur voor Dehaene.

22 juni: De Europese christen-democraten (EVP) vergaderen in Brussel. Lubbers, Dehaene en Kohl voor het eerst bijeen. De EVP komt niet tot een besluit. Er gaan twee christen-democratische kandidaten naar Korfoe.

24 juni: De Europese Top komt niet tot een unanieme beslissing. Dehaene krijgt steun van verreweg de meeste lidstaten. Nederland handhaaft echter zijn kandidaat Lubbers en Groot-Brittannië de kandidatuur van Brittan.

25 juni: De Europese Raad zet het overleg voort.