Kok: verhoudingen met Duitsland staan 'op scherp'

KORFOE, 25 JUNI. De verhoudingen tussen Nederland en Duitsland zijn “op scherp” komen te staan. Dit zei vice-premier W. Kok vannacht naar aanleiding van de problemen rond de benoeming van een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

Op de Europese top in Korfoe vervangt vice-premier Kok premier Lubbers tijdens de besprekingen over de opvolging, omdat deze zelf kandidaat is. Kok maakt zich grote zorgen over de relatie met Duitsland. De discussie met Kohl en recente artikelen in de Duitse pers hebben Kok gesterkt in de overtuiging, “dat we op het hoogste niveau meer moeten investeren in de contacten” met Duitsland. “Er is blijkbaar heel veel oud zeer aangekoekt. Dat moet worden doorgepraat en weggewerkt”, aldus Kok.

Nederland heeft zich geërgerd aan de wijze waarop Kohl en Mitterrand eind mei tijdens de Frans/Duitse top in Mulhouse hun voorkeur voor de Belgische premier Dehaene als opvolger van de huidige voorzitter van de Europese Commissie Delors lieten blijken. Die voorkeur bracht de campagne voor de kandidatuur van de Nederlandse premier Lubbers voor die opvolging in ernstige problemen. “Kohl probeerde dat vanavond wel te bagatelliseren door te zeggen dat ik mij vergis als ik denk dat zij de zaakjes daar wel eventjes onderling hebben geregeld. Maar dan heeft kennelijk met mij drievierde van de wereld zich vergist”, aldus Kok. Zijn kritische opmerkingen over de rol van Frankrijk en Duitsland leidden tot “een pittige gedachtenwisseling” met Kohl.

Kok noemde de betrekkingen tussen Nederland en België “uitstekend”, en hoopte dat ze dat ook zouden blijven. De Belgische minister van buitenlandse zaken, Willy Claes, wilde afgelopen nacht “geen enkel oordeel” vellen over de vraag wie schuldig is aan de impasse over de opvolging van Delors.

    • Daniela Hooghiemstra
    • Wim Brummelman