Italië trager met betalen dan de rest van Europa

ROME, 25 JUNI. Italiaanse bedrijven zijn aanzienlijk trager met betalen dan firma's uit andere landen van de Europese unie. Tot deze conclusie komt het Milanese incassobureau Dun & Bradstreet na een onderzoek onder 1,3 miljoen Europese bedrijven.

Gemiddeld betalen Italiaanse bedrijven 28 dagen te laat. Crediteuren van Belgische bedrijven moeten gemiddeld twintig dagen op hun geld wachten. Dat is een dag meer dan die van Nederlandse en Franse ondernemingen en twee dagen meer dan die van Britse firma's. De Duitsers zijn het stiptst en betalen gemiddeld elf dagen over tijd.

Bij een onderzoek bleek in Italië een verschil te bestaan per economische sector. In de industrie en de landbouw wordt minder traag betaald dan in de handel. Grote bedrijven betalen in de regel vaker op tijd dan kleine, maar worden daarbij geholpen door het feit dat zij door een sterkere onderhandelingspositie vaak de betalingstermijn verder vooruit kunnen schuiven.

Overigens maakt het Italiaanse bedrijfsleven vorderingen. Eind vorig jaar waren de betalingen nog gemiddeld dertig dagen te laat.

Maar de reputatie van het bedrijfsleven in Europa gaat achteruit, zo constateert Maurizio Dallochio, een docent aan de Milanese Bocconi-universiteit die heeft meegewerkt aan het onderzoek. Het percentage Italiaanse bedrijven dat Dun & Bradstreet als zeer betrouwbaar kenmerkt, is in 1993 gedaald van 68,1 naar 62,1 procent. Ook in de categorie betrouwbaarheid loopt Duitsland voorop.

    • Marc Leijendekker