Foto

Foto: Henri Cartier-Bresson: A Propos de Paris

167 blz., Thames & Hudson 1994, ƒ 114,10

Hoewel Henri Cartier-Bresson de laatste twintig jaar nauwelijks nog een camera heeft aangeraakt, verschijnen er met regelmaat boeken van zijn hand: zijn archief is een onuitputtelijke bron. Onlangs verscheen A Propos de Paris, waarin deze foto van dames met hond uit 1952.

Het boek is gebaseerd op een catalogus die in 1984 verscheen bij een tentoonstelling over de stad in Musée Carnevalet. Volgens de flaptekst werd de catalogus aangevuld met niet eerder gepubliceerde foto's, al wordt zoals gewoonlijk nagelaten aan te geven welke dat dan wel zijn.

De vroegste foto in het boek stamt uit 1929 (een man die zijn roes uitslaapt op straat, geschokt bekeken door een passerende vrouw), de meest recente is uit 1985 en toont de skyline van de stad onder een zwaar wolkendek. Het merendeel daartussen stamt uit jaren vijftig en zestig: de Seine, de oude Hallen en uiteraard veel terloopse taferelen - bruid en bruidegom op de schommel, een bejaard echtpaar bij de Seine, en hier een daar een zoen op een terras.

Cartier-Bresson (1908), die in de jaren vijftig de theorie van het Beslissende Moment formuleerde, geldt als een van de invloedrijkste journalistieke fotografen van de laatste decennia. Kort na de oorlog richtte hij samen met onder anderen Robert Capa en David Seymour het foto-agentschap Magnum op. In 1966 stapte hij eruit om zich weer te wijden aan het schilderen waarmee hij in de jaren twintig zijn loopbaan in de kunsten begon.