Aftreden in Mexico

MEXICO-STAD, 25 JUNI. De Mexicaanse minister van binnenlandse zaken, Jorge Carpizo, is gisteren onverwachts afgetreden uit “verontwaardiging en teleurstelling” over de voorbereidingen van de verkiezingen. President Carlos Salinas de Gortari heeft het ontslag geweigerd. Carpizo, een 50-jarige advocaat, werd begin dit jaar in de regering opgenomen na de opstand van indiaanse boeren in de zuidelijke deelstaat Chiapas. Als minister van binnenlandse zaken was hij verantwoordelijk voor de organisatie van de parlements- en presidentsverkiezingen op 21 augustus.

“Ik heb de samenleving en de regering herhaaldelijk verzocht zich enkel door de waarheid te laten leiden”, schrijft Carpizo in een brief aan president Salinas. “Maar het antwoord was slechts nog meer leugens, laster en schijnheiligheid. Om redenen van waardigheid en overtuiging meen ik het land niet langer op deze post te kunnen dienen.” In zijn schrijven stelt Carpizo dat hij het niet eens kan zijn met facties van een niet nader genoemde partij. Het kan daarbij om twee partijen gaan: de regerende Institutioneel Revolutionaire Partij (PRI) en de centrum-linkse Partij voor de Democratische Revolutie (PRD). (AP)