Wethouder Arnhem vertrekt om 'te veel domme taken'

ARNHEM, 24 JUNI. De Arnhemse VVD-wethouder A.G. Coumans (31) vindt dat hij zich te veel met onbelangrijke zaken en representatieve taken moet bezighouden en heeft daarom zijn ontslag ingediend.

Coumans, sinds 1990 wethouder voor milieu, openbare werken en volksgezondheid, schrijft in een gisteren uitgegeven verklaring dat de “politiek culturele aspecten” van het wethouderschap niet aansluiten bij de manier waarop hij wil werken.

Desgevraagd zegt de wethouder dat hij zich eigenlijk niet geschikt acht voor het openbaar bestuur zoals dat in Nederlandse gemeenten wordt uitgeoefend. Hij is blij dat hij daar nu eindelijk de definitieve consequentie uit getrokken heeft. Coumans is teleurgesteld in de politiek, “Ik kan hier als bestuurder mijn eigen prioriteiten niet stellen. Ik hol van de ene naar de andere vergadering en moet daar praten over problemen van zeer wisselende importantie. Ik neem als wethouder het ene moment van de dag heel belangrijke beslissingen, maar wordt geacht even later weer met een bewoner om tafel te gaan zitten om over een losse klinker in zijn straat te praten. Ik zeg niet dat dat niet belangrijk is, maar ik zou zulk werk graag delegeren. Als ik echter zeg: 'ach meneer, daar staat mijn hoofd niet naar, gaat u daarvoor naar een ambtenaar', dan ben ik een arrogant bestuurder.”

Coumans was bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart nog lijsttrekker voor de VVD, die toen haar zes zetels in de raad behield. In een brief aan de Arnhemse gemeenteraad schrijft de wethouder dat hij zeer lang getwijfeld heeft over de beslissing terug te treden ('de moeilijkste beslissing uit mijn leven'). Dat het werk als wethouder hem steeds meer ging tegenstaan was hem ook voor de verkiezingen al duidelijk. Begin dit jaar was hij evenwel nog gezwicht voor het beroep dat zijn partij op hem deed om een nieuwe periode vol te maken. Hij kan nu echter de motivatie niet meer opbrengen om door te gaan.

Coumans vindt dus dat veel van zijn dagelijkse werk als wethouder net zo goed door ambtenaren kan worden gedaan. “Waarom moet ik op al die officiële gelegenheden acte de presence geven? Waarom mag daar niet een ambtenaar namens de gemeente aanwezig zijn?”, vraagt hij zich af. Hij zou zich als manager van het gemeentelijk bestuur slechts met 'de grote lijnen' willen bezig houden. De bestuurscultuur in politiek Nederland is daar echter niet naar, geeft hij toe en daarom trekt hij de consequentie. “Ik ben blij dat ik het nu eens heb kunnen uitspreken.”

Coumans' vertrek wordt zowel binnen als buiten de VVD sterk betreurd. Hij was een bindende factor in het college van PvdA, D66 en VVD. Hij heeft als milieu-wethouder belangrijke invloed gehad bij de aanpak van enkele grote milieu-verontreinigingen in de stad en gold als een doortastend bestuurder. “Een fantastische werker”, kenschetst een partijlid hem, “maar ook een intellectueel die er moeite mee heeft om met mensen om te gaan die zich niet op zijn niveau bevinden.”

Coumans was voor hij wethouder werd als jurist in dienst van Rijkswaterstaat. Hij wil nog niet zeggen wat hij nu gaat doen. De Arnhemse VVD draagt het raadslid A. Went voor als nieuwe wethouder.