Wetenschap

Verschillende van de reacties (brieven 1 t/m 6) in NRC Handelsblad van 21 juni op het artikel van Anton van Hooff (opiniepagina 15 juni) tonen dat de oorspronkelijke betekenis van 'wetenschap' aan het verwateren is. Het gaat om nieuwsgierig zijn, zich verwonderen en vandaar onderzoeken. Het is jammer, dat Van Hooff zich (hoe terecht ook) bediende van het woord 'twijfel', omdat dit kennelijk verkeerd viel.

Velen gebruiken het woord 'wetenschap' om hun, op zichzelf vaak waardevolle, activiteiten meer gewicht te geven. Ieder heeft recht op enigerlei 'geloof', maar daarmede zijn geloven zoals astrologie (niet astronomie), Transcendente Meditatie en dergelijke nog geen 'wetenschap' in de aloude zin. Het woord 'universiteit' is in dit verband dan ook vaak misleidend.

    • Dr. P.F. van Velden