Reputatieschennis

Al jaren geleden pleitte wijlen Renate Rubinstein in haar Tamarcolumn voor een betere vertaling van het Engelse character murder dan het onbegrijpelijke 'karaktermoord'. Het Engelse 'character' heeft immers een veel ruimere betekenis dan ons 'karakter', onder andere 'goede naam', 'reputatie'. De Nederlandse publicisten hebben haar suggestie niet gevolgd, zoals weer blijkt uit Hoflands veronderstelling (Onze eigen geboden van 15 juni) dat er voor dit begrip geen Nederlands equivalent bestaat, naar hij suggereert omdat de aangeduide activiteit in de Nederlandse mediapraktijk eigenlijk niet voorkomt.

Dat valt eigenlijk nog wel mee, gezien de frequentie waarmee deze ongelukkige 'leenvertaling' in de kolommen verschijnt.

Gaat men uit van het adequate woord 'reputatie', dan blijkt het Nederlands heus produktief genoeg. Naast het door haar voorgestelde 'reputatiemoord' (naar mijn smaak nog te schatplichtig aan het Engels) zijn er nog mogelijkheden als 'reputatievernietiging', 'reputatiesloop', 'reputatie-afbraak' en 'reputatieschennis'. Het laatste onthult ook nog de miserable bedoelingen waardoor de pleger bezield wordt.

    • Jan Huijnink