Reorganisatie drukt winst Weekbladpers

Door een reorganisatie bij NieuwsTribune is de nettowinst van Weekbladpers Groep vorig jaar gedaald van 5,25 tot 4,78 miljoen. De vermindering met 22 arbeidsplaatsen veroorzaakte afvloeiingskosten van ongeveer 6,5 ton. De omzet nam met 5 procent toe tot 161,6 miljoen. Weekbladpers geeft onder meer de bladen Vrij Nederland, Opzij en Voetbal International uit alsmede boeken via De Arbeiderspers en Querido.