Personalia

Het bestuur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft de Dirk Jacob Veegens Prijs 1994, groot 25.000 gulden, toegekend aan dr. H. te Velde in Groningen voor zijn dissertatie 'Gemeenschapszin en Plichtsbesef, Liberalisme in Nederland 1870-1918'. Te Velde is docent bij de sectie nieuwste geschiedenis van de vakgroep geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Groningen. De onderscheiding is bedoeld ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de economische, politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland.