Overname van Shell-dochter Billiton aan Gencor nabij

ROTTERDAM, 24 JUNI. De verkoop door Shell van het metalenbedrijf Billiton aan Gencor in Zuid-Afrika is vrijwel rond. Dit heeft een woordvoerder van Billiton vanochtend bevestigd.

De Nederlands-Britse oliemaatschappij Shell en het Zuidafrikaanse mijnbouwbedrijf Gencor onderhandelen al ruim een jaar over de transactie. Shell wil van zijn metalensector af om zich te concentreren op kernactiviteiten als de olie-en gaswinning, verwerking en verkoop van olieproduken en aardgas. Het gaat naar verluidt om een overneming van vijf aluminimummijnen, drie goudmijnen, twee mijnen voor lood en zink, en een koper/zink en nikkelmijn, in Australië, Canada, Colombia, Ghana, Indonesië, Zuid-Afrika, Brazilië, Ierland en Suriname. Verder neemt Gencor de marketing en handelsorganisatie van Billiton in Nederland over, met het hoofdkantoor in Leidschendam, een aantal belangen van Billiton in joint ventures en exploratierechten.

De metalensector die in de jaren '80 nog winstgevend was, leverde Shell de laatste jaren steeds meer verliezen op. In 1991 werd nog 8 miljoen pond sterling winst op de metalen geboekt, het jaar daarop leed de oliemaatschappij er 41 miljoen pond verlies op en vorig jaar nam het verlies toe tot 295 miljoen pond, vooral door de sterk gedaalde prijzen voor metalen. De onderhandelingen zijn in een versnelling gekomen omdat de prijzen sinds kort weer aantrekken en de kapitaalmarktrente voor langlopende leningen stijgt. Noch Shell noch Gencor wil over de overnameprijs iets kwijt. Volgens marktdeskundigen zou het gaan om een bedrag tussen de 1,5 en 2 miljard dollar.

Billiton was al bezig zich te concentreren op de winning van metalen. Het bedrijf heeft vorig jaar verschillende dochterondernemingen voor de verwerking van metalen, die door lage produktprijzen en hoge milieukosten een moeilijke periode doormaakten, afgestoten. Billiton werd in 1860 door een groep Haagse notabelen opgericht, maar de geschiedenis van het bedrijf begon al acht jaar eerder met een expeditie van Nederlandse mijnbouwdeskundigen naar het Nederlands-Indische eiland Billiton tussen Sumatra en Borneo (tegenwoordig Belitung) waar tin werd gewonnen.