Onderzoek speculatie woningcorporaties

ROTTERDAM, 24 JUNI. Staatssecretaris Heerma (Volkshuisvesting) heeft een onderzoek gelast naar speculatie in opties bij woningbouwinstellingen. Hij heeft gereageerd op een signaal van drs. B.G.A. Kempen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en voorzitter van de Nationale Woningraad, de koepel van 700 woningbouwverenigingen.

Kempen: “Het is heel vervelend maar ik moet afgaan op geruchten dat er verliezen zijn geleden.” Kempen heeft na geruchten over stroppen van meer dan 10 miljoen gulden bij corporaties in Utrecht, Nieuwegein en Amersfoort een brief geschreven naar alle aangesloten corporaties dat het gebruik van zogenoemde 'ongedekte rente-derivaten' niet is toegestaan.

Hij vreest dat wanneer de banken risico's ontdekken in de financiering van de woningbouw de rentetarieven voor de 120 miljard gulden aan leningen stijgen.

Kempen zegt dat wanneer de woningbouwinstellingen in de problemen komen deze zullen worden opgevangen door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Eind vorig jaar had dit fonds een eigen vermogen van 500 miljoen gulden.

Kempen en zijn collega Van Leeuwen van de confessionele koepel NCIV (400 corporaties) hebben in het verleden juist het gebruik van financiële instrumenten aangemoedigd. Van Leeuwen meent dat tien procent van zijn leden inmiddels gebruik maakt van derivaten, maar die zijn bedoeld om risico's af te dekken.

Hoofd financieel-economische zaken W. Elbertse van de Utrechtse woningbouwbouwcorporatie K 77 erkent desgevraagd dat hij een rentepositie heeft die in het meest ongunstige geval 7,5 miljoen gulden kan kosten. Dat verlies valt naar zijn zeggen in het niet bij de financiële voordelen die 'actief balansbeleid' voor de corporatie oplevert. “Dat becijfer ik op 60 miljoen gulden. Wat dat betreft zou dat verlies, als het al optreedt, een kwestie zijn van minder winst. Ik noem dat geen strop.”