Oeso steeds kariger met ontwikkelingshulp

PARIJS, 24 JUNI. De overheidshulp van de rijke industrielanden aan ontwikkelingslanden en internationale instellingen is vorig jaar flink verminderd. Het totale bedrag ging omlaag van 60,8 miljard dollar tot 54,8 miljard dollar, aldus de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

Als percentage van het bruto binnenlands produkt (bbp), de totale waarde van geproduceerde goederen en diensten, slonk de steun van 0,33 tot 0,29. Dat is het laagste percentage in twintig jaar. De OESO schrijft de daling toe aan de begrotingstekorten waarmee veel rijke landen te kampen hadden. Ook de matige economische situatie speelt een rol.

Nederland besteedde vorig jaar 0,81 procent van zijn bbp aan ontwikkelingshulp vergeleken met 0,86 procent een jaar eerder. Ons land blijft daarmee boven de door de Verenigde Naties gehanteerde grens van 0,7 procent van het bbp. Alleen Zweden, met 0,97 procent, Noorwegen met 1,01 procent en Denemarken met 1,03 procent gaven meer uit. De overige OESO-lidstaten schonken minder dan 0,7 procent van het bbp. De Verenigde Staten besteedden niet meer dan 0,14 procent van het bbp.

Het totale bedrag dat de Nederlandse overheid aan ontwikkelingshulp uitgaf, was 2,52 miljard gulden. De grootste donor was vorig jaar Japan, dat 11,3 miljard dollar uittrok voor ontwikkelingssteun. De VS gaven 9,0 miljard dollar uit, terwijl Frankrijk 7,9 miljard dollar schonk. Duitsland stelde 6,8 miljard dollar ter beschikking.

De totale geldstroom die vanuit de OESO-lidstaten naar ontwikkelingslanden vloeide, waarbij ook de bedragen uit de particuliere sector worden meegerekend, groeide van 153 miljard tot 160 miljard dollar, een record. De omvang van bankleningen nam weliswaar sterk af, maar daartegenover stond een veel forsere groei van obligatieleningen, aandelenkapitaal en directe investeringen. Dit is evenwel minder voordelig voor ontwikkelingslanden. Met name in de Afrikaanse landen is er vaak niet de mogelijkheid om van dergelijke fondsen gebruik te maken. (ANP)