Nederland gepolst voor vredesmacht Haïti

NEW YORK, 24 JUNI. Nederland is door de Verenigde Staten gepolst om deel te nemen aan een vredesmacht voor Haïti. Op de defensiestaf in Den Haag wordt gedacht om een compagnie mariniers te sturen vanuit de Antillen.

Nederland neemt al deel aan de actie Support Democracy om toezicht te houden op een handelsembargo tegen Haïti met een fregat en een verkenningsvliegtuig PC Orion vanuit de Antillen. Over het sturen van een compagnie mariniers, die alleen deel zal nemen als de strijdende partijen op Haïti daarmee instemmen, moet het nieuwe kabinet beslissen. Dat geldt ook voor het informele verzoek van de Verenigde Naties om tien Russisch sprekende waarnemers naar Georgië te sturen als een Russische vredesmacht daar een bestand tussen Georgië en Abchazië gaat controleren. De Verenigde Naties willen dat de 155 waarnemers (drie maal zoveel als op dit ogenblik) dan controle houden op de uitvoering van het bestand en op de bijstand van de buurlanden. Tot slot zouden de Verenigde Naties graag zien dat Nederland meer marechaussees of civiele politie levert voor Bosnië. Nu de hoeveelheid VN-troepen daar wordt uitgebreid bestaat er grotere behoefte aan politie-eenheden, die de militaire presentie ter plekke moeten begeleiden. Ook over dat verzoek van de Verenigde Naties is nog geen beslissing gevallen, omdat het demissionaire kabinet niet over nieuwe vredestaken wil beslissen.

    • Willebrord Nieuwenhuis