Klare taal van CBS en DNB: de economie trekt aan

ROTTERDAM, 24 JUNI. De jongste cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) spreken klare taal: de Nederlandse economie trekt aan. In het eerste kwartaal van dit jaar, zo meldt DNB vandaag, is de groei het grootste geweest sinds begin 1992. En volgens het CBS steeg de orderontvangst in de Nederlandse industrie in mei voor de derde achtereenvolgende maand.

De verbetering die DNB in de eerste drie maanden van dit jaar signaleerde, werkt volgens de bank nog niet door op de arbeidsmarkt, zo schrijft de bank in haar vanmorgen gepubliceerde kwartaalbericht. Het bruto binnenlands produkt (bbp, de totale produktie van goederen en diensten in Nederland) nam in het eerste kwartaal toe met 0,6 procent, terwijl de economie in de laatste drie maanden van 1993 nog met 0,4 procent kromp. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 1993 lag het bbp 1,3 procent hoger. Dat komt mede doordat het eerste kwartaal van dit jaar één extra werkdag bevatte. Als daarvoor wordt gecorrigeerd, is het groeitempo ten opzichte van vorig jaar kleiner dan 1 procent.

De produktie van de verwerkende industrie - volgens DNB een goede graadmeter voor de stand van de conjunctuur - steeg in de eerste drie maanden met 5 procent, na in het laatste kwartaal van 1993 met 4 procent te zijn gedaald. De werkgelegenheid herstelt zich echter minder snel. In het verleden reageerde de arbeidsmarkt met een vertraging van een jaar. DNB signaleert nu wel “een eerste teken dat op termijn de situatie op de arbeidsmarkt zou kunnen verbeteren”. Zo heeft het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren zich in het eerste kwartaal gestabiliseerd, na drie jaar te zijn gedaald.

Het CBS meldde vanmorgen dat de vorig jaar ingezette groei van het aantal orders voor de industrie zich afgelopen maand heeft voortgezet. Het indexcijfer is van 103,5 in april gestegen naar 104,1. In het vierde kwartaal van 1993 bedroeg het cijfer 100. Een groter aantal orders is volgens het CBS een voorbode van een groeiende produktie.