INFORMATIE- ENCYCLOPEDIE

Meestal staat D66-leider Van Mierlo als een persvoorlichter achter de rug van zijn collega-onderhandelaars in de deuropening van de Eerste Kamer. Maar áls hij iets zegt, is het altijd een bijzonder taalverschijnsel. Vorige week was het de Gestapelde Ontkenning over de Betuwelijn, afgelopen woensdag de Verbale Rafel: “We komen in de laatste fase en dan moet er gesprongen worden op bepaalde punten om het laatste deel van de kloof echt te overbruggen, letterlijk, moet je iets doen, moet je iets slaan, iets geven en iets nemen en dat verklaart ook een beetje de woorden die Bolkestein net heeft uitgesproken.”

De nieuwe codewoorden luiden:

1 x 3, Rekensom van het Centraal Planbureau. In: Vanmiddag spreken de informateurs met 1 x 3. (H. van der Voet) Betekent: De financieel-economen van het team van fractiespecialisten.

2 x 3, Rekensom van het Centraal Planbureau. Betekent: Het complete A-team.

Bami, zn. (m.) g.mv., In: We hebben bami gegeten in de Binnen Bantammerstraat. (F. Bolkestein) Betekent: Over de WAO zijn we het eens.

Blokhoofd, zn. (o.) -en. In: De blokhoofden van de teams. (W. Kok) Betekent: De voorzitters van de verschillende clusters van Kamerleden die onbelangrijke onderwerpen mogen doorvlooien.

Care, Eng. zn., In: Zorg in de betekenis van care. (F. Bolkestein) Betekent: Zorg.

Cruciaal, bn. In: De volgende week wordt cruciaal. (H. van der Voet) Betekent: Niets.

Doorloopproblematiek, zn. (v) -en. In: Rekening houden met de doorloopproblematiek. Betekent: Het gat van Kok moet dicht.

Duim, zn. (m.) -en. In: Je kunt het wel een beetje over de duim bekijken, maar wij willen graag duidelijkheid. (F. Bolkestein) Betekent: De personal computer van Kok.

Fine tuning, Eng., In: Dat is een kwestie van fine tuning op het moment dat je een regeerakkoord gaat maken. (W. Kok) Betekent: Uiteindelijk draaien we Bolkestein gewoon een poot uit.

Insteek, zn. (m.) -en. In: Ik heb een rooie insteek. (J. Ritzen) Betekent: De minister van onderwijs keert niet terug in het volgend kabinet.

Landschap, zn. (o.) -pen. In: We bevinden ons in een bewegend landschap. (F. Bolkestein) Betekent: Ik geloof dat ik niet goed word.

Karakterkwestie, zn. (v.) -s. In: Het is een karakterkwestie, dokter. (W. Kok) Betekent: Ik geloof pas in paars als Bolkestein rood aanloopt.

Verschil, zn. (o.) -len. In: Een behoorlijk verschil. Betekent: Zetten we vijf miljard in op koopkrachtbescherming of banengroei?

    • Frank Vermeulen