Hoogovens naar rechter na steun aan staal in Italië

IJMUIDEN, 24 JUNI. Hoogovens stapt met British Steel en een aantal Duitse staalbedrijven naar de rechter om een besluit ongedaan te maken van de Europese Commissie, die akkoord is gegaan met het voornemen van de Italiaanse regering om 5,4 miljard extra staatsteun te pompen in het noodlijdende Italiaanse staalbedrijf Ilva. Het omstreden besluit van de Commissie dateert van eind vorig jaar. De Europese ministers van industrie gingen er in december mee akkoord. Dat Hoogovens zo laat reageert komt omdat de precieze beschikking pas medio april is afgegeven. “Pas toen hebben we kennis genomen van de voorwaarden en de steun”, verklaart een woordvoerster van Hoogovens.

Met steun van British Steel, maar ook van de Duitse staalbedrijven Preussag en Thyssen en het Wirtschaftsvereinigungs Stahl, wil Hoogovens proberen het besluit via de rechter ongedaan te maken. Hoogovens maakt bezwaren tegen de miljardensteun via subsidies voor Ilva “wegens het herhalende karakter”. Daarbij zou de Italiaanse overheid zich niet strikt hebben gehouden aan de voorwaarden. Zo trok Ilva zich volgens de woordvoerster weinig aan van afgesproken termijnen voor capaciteitsreducties. Dat vindt Hoogovens concurrentievervalsing. Volgens Hoogovens is de hulp bovendien in strijd met de Europese regels. Daarbij is subsidieverlening toegestaan als die gepaard gaat met definitieve sluiting of stillegging van produktie-installaties. “In het geval van Ilva gaat het om tijdelijke stilleggingen”, meent de woordvoerster.

De sanering van de Europese staalindustrie, die nodig is om de bedrijfstak weer concurrerend en gezond te maken, verloopt stroef. Afgelopen woensdag maakte minister Andriessen van economische zaken tijdens industrieoverleg in Luxemburg bezwaren over de subsidies die de Duitse regering verstrekt voor de overleving van de voormalige Oostduitse staalproducent Eko-Stahl. Een maand geleden verklaarde Europees commissaris Van Miert een reddingsplan voor de staalindustrie voor dood omdat de minimale produktievermindering van 19 miljoen ton warmgewalst staal, die de Europese Commissie voor ogen staat om de bedrijfstak weer enigszins gezond te maken, nog steeds niet was bereikt.

Daarop werd een nieuw reddingsplan gelanceerd waarbij een meerderheid van de EU-lidstaten onder meer besloot tot een soepeler behandeling van tientallen kleinere staalbedrijven in het Italiaanse Brescia en omgeving, die in ruil voor overheidssteun zich bereid verklaarden hun produkticapaciteit met vijf miljoen ton te verminderen. Dat plan heeft ook de instemming van Hoogovens. De zaak met Ilva moet daar in de optiek van het IJmuidense staal- en aluminiumconcern los van worden gezien.