Hoi Moi

Als Grunneger heb ik met belangstelling het artikel van Nicolaas Matsier gelezen in NRC Handelsblad 22 juni.

Het is wel jammer dat hij de groet niet goed verstaan heeft, want een Grunneger zegt niet 'Hoi', maar 'Moi'. Als hij onze provincie weer eens bezoekt moet hij maar goed luisteren.

    • Mr. H.J. Brouwer