Foto

Foto: KORFOE - Een handdruk kan veel zeggen, het uitblijven ervan ook. De Belgische premier Jean-Luc Dehaene, kandidaat-opvolger van Jacques Delors als voorzitter van de Europese Commissie, begroette de Italiaanse premier Berlusconi hartelijk voor het diner gisteravond.

De Griekse minister voor Europese Zaken, Theodoros Pangalos, weigerde vanmorgen echter Berlusconi publiekelijk de hand te schudden. Bij aankomst van de Europese politieke leiders bij de Gregorius-kapel voor de ondertekening van het akkoord met Rusland en van de toetredingsakkoorden met Oostenrijk, Finland, Zweden en Noorwegen begroette Pangalos de Europese premiers en de Franse president Mitterrand, zodra ze uit hun auto's stapten, met een handdruk. Maar toen Berlusconi arriveerde hield de minister zijn handen gekruist en liet de chef van het protocol de Italiaanse premier begroeten. De socialist Pangalos kritiseerde eerder Berlusconi's regering in felle bewoordingen wegens het feit dat daarin een aantal ex-neofascistische ministers is opgenomen. Pangalos zorgde al eerder voor diplomatieke beroering binnen de Europese Unie, toen hij aan de vooravond van het Griekse voorzitterschap Duitsland “een reus met beestekracht en de hersens van een kind” noemde. (Foto AP)