Brazilië steunt Salinas niet; Conflict over kandidatuur topman WTO

MEXICO-STAD, 24 JUNI. De benoeming van de directeur van de op 1 januari op te richten Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft geleid tot een heftig meningsverschil tussen Brazilië en Argentinië.

Deze twee belangrijkste lidstaten van het Mercosur-vrijhandelsverdrag blijken verschillende Latijns-Amerikaanse kandidaten te steunen voor het directeurschap van de WHO, die volgend jaar de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) zal opvolgen.

Brazilië heeft een eigen kandidaat voor het WTO-directeurschap, namelijk minister van financiën Rubens Ricúpero, een oud-ambassadeur van zijn land bij de GATT en nauw betrokken bij de recente Uruguay-ronde van onderhandelingen. Brazilië meldde begin deze maand de kandidatuur van Ricúpero bij de GATT met afschrift aan alle Latijns-Amerikaanse landen. Maar intussen blijkt ook de Mexicaanse president Carlos Salinas de Gortari een oogje te hebben laten vallen op het WTO-directeurschap. Salinas is op 1 december president-af en mag volgens de politieke zeden en normen van zijn land nooit meer een belangrijke publieke functie in Mexico bekleden.

Tijdens de recente topconferentie van Ibero-Amerikaanse landen in het Colombiaanse Cartagena maakte Salinas van de gelegenheid gebruik om de steun voor zijn eventuele kandidatuur onder zijn Latijnse collega's te peilen. Die bleek overweldigend. Onder de enthousiaste uitroepen van de Argentijnse president Carlos Menem schaarden de aanwezige staatshoofden en regeringsleiders zich vrijwel eensgezind achter een eventuele kandidatuur van de Mexicaan.

Tijdens de jaarvergadering van de OESO begin deze maand in Parijs, waar Mexico als kersvers lid voor het eerst bij was, zei de Mexicaanse minister van buitenlandse zaken Manuel Tello, dat Mexico weliswaar geen “officiële gestes” onderneemt om steun voor de kandidatuur-Salinas te verwerven, maar dat “er een gunstig gevoel bestaat omtrent de vervulling van het directeurschap door iemand met het profiel van president Salinas”. In dat profiel past zeker niet iemand als de Braziliaan Rubens Ricúpero, die evenmin als zijn voorgangers op het ministerie van financiën in Brasilia, er in is geslaagd de chronische inflatie in zijn eigen land onder controle te krijgen.

President Salinas daarentegen wordt vrijwel alleen verantwoordelijk gehouden voor de succesvolle transformatie van de Mexicaanse economie in de afgelopen jaren, met als hoogtepunt het Nafta-vrijhandelsverdrag tussen Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Argentinië, ook al zo'n betwistbaar geval van een succesvolle economische transformatie, voelt zich beter thuis bij het Mexico van Salinas dan bij het Brazilië van Ricupero.

    • Reinoud Roscam Abbing