Bolkestein blijft uitgaan van 'paars'

DEN HAAG, 24 JUNI. De onderhandelingen over een paars kabinet zijn niet in gevaar gekomen door de uitspraken eergisteren van VVD-leider Bolkestein waarin hij afstand nam van de PvdA. Dat verklaarden de drie onderhandelaars gisteravond na afloop van de besprekingen. Ook informateur K. de Vries zei dat er van spanning geen sprake was.

Bolkestein legde woensdag plotseling sterke nadruk op denivellering als middel om meer banen te creëren, terwijl bescherming van de koopkracht volgens hem niet op de eerste plaats kwam. Zijn opmerkingen gaven aanleiding tot speculaties dat de VVD zou willen breken met de formatie. Gisteravond verklaarde Bolkestein dat hij er nog steeds van uit gaat dat PvdA-leider Kok de nieuwe premier wordt van een kabinet waarvan ook de VVD deel uitmaakt.

In een geheim memo plaatsen topambtenaren van het ministerie van financiën vraagtekens bij de waarde van de berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Zij stellen vast dat door het Planbureau berekende banengroei leidt tot minder economische groei. De ambtenaren schrijven in hun memo dat volgens het CPB kennelijk de mensen die extra aan het werk komen, “elkaar alleen maar voor de voeten lopen”. En ze vragen zich af of “gegeven ook de onzekerheidsmarges die kleven aan de ramingen niet een groter gewicht zou moeten worden gegeven aan inhoudelijke economische analyse dan toevallige modeluitkomsten (zeker bij de voorbereiding van een regeerakkoord”.

Een van de bezuinigingvoorstellen van het zogenoemde A-team, van fractiespecialisten, is een korting op de WW-uitkering voor werklozen met een gering arbeidsverleden. Wie alleen maar voor een half jaar WW in aanmerking komt, krijgt volgens dat voorstel voortaan 70 procent van het minimumloon in plaats van 70 procent van het laatstverdiende loon. Dat levert een besparing van 400 miljoen gulden op.

Een WW-uitkering van maximaal een half jaar geldt voor de groep werklozen die van de laatste vijf jaar er minder dan vier heeft gewerkt. Al eerder waren de onderhandelaars het eens over een strengere voorwaarde voor werklozen om überhaupt voor een WW-uitkering in aanmerking te komen. Zij moeten straks in 26 van de laatste 39 weken hebben gewerkt; nu is dat nog 26 van de 52.

Vandaag hebben de drie informateurs de koningin weer op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen rond de kabinetsformatie. Naar verwachting keert Kok morgenmiddag terug van het Griekse eiland Korfoe, waar hij als vice-premier de Euro-top bijwoont. De onderhandelaars hebben vanochtend de besprekingen voortgezet over niet sociaal-economische onderwerpen. Morgen komt het Planbureau met nieuwe berekeningen van diverse voorstellen.