Akkoord over olie en gas in Rusland

ROTTERDAM, 24 JUNI. De Russische premier Tjernomyrdin en de Amerikaanse vice-president Gore hebben een overeenkomst getekend over de ontwikkeling van grote olie- en gasvelden rondom het eiland Sakhalin voor de oostkust van Rusland.

Shell, twee Japanse en twee Amerikaanse oliemaatschappijen krijgen belangen in de exploratie en winning van olie en gas bij Sakhalin als het Russische parlement instemt met het voorstel voor een contract voor deling van de produktie. De maatschappijen willen samen ongeveer 10 miljard dollar in het project investeren, dat aan duizenden Russen werk zal bieden. Het gaat om twee grote offshore olie- en gasvelden. Het geproduceerde aardgas zal worden omgezet in vloeibaar gas (LNG) dat waarschijnlijk voor een groot deel wordt geëxporteerd naar Japan.