Adviesraad eist goedkopere geneesmiddelen

DEN HAAG, 24 JUNI. De Ziekenfondsraad heeft minister d'Ancona (WVC) gisteren geadviseerd een groot aantal maatregelen te nemen om de kosten van medicijnen minder hard te laten stijgen.

Alle partijen in de geneesmiddelensector én de verzekerden moeten volgens de raad een bijdrage leveren aan de kostenbeheersing.

Ondanks een aantal overheidsmaatregelen die de afgelopen jaren genomen zijn, stijgen de uitgaven voor geneesmiddelen jaarlijks nog met gemiddeld ruim tien procent. Voor staatssecretaris Simons (volksgezondheid), inmiddels als wethouder naar Rotterdam vertrokken, was dat eind vorig jaar aanleiding advies aan te vragen aan de Ziekenfondsraad. Onder meer de volgende maatregelen worden door de raad geadviseerd:

Bevorderd moet worden dat artsen bij het voorschrijven van een geneesmiddel de werkzame stof vermelden, in plaats van de merknaam van een (duur) medicijn, zoals nu vaak gebeurt. In dat geval kan de apotheker het goedkoopste geneesmiddel aan de verzekerde meegeven.

In de loop van volgend jaar zouden Europese prijzen ingevoerd moeten worden, een maatregel die consequenties heeft voor de industrie en de groothandel.

Geneesmiddelen moeten aan de verzekerde worden vergoed tot de prijs van het goedkoopste medicijn.

Er moet een maximum worden gesteld aan de vergoeding van zelfzorggeneesmiddelen die nog voor vergoeding in aanmerking komen, zoals sommige pijnstillers en middelen tegen diarree, allergieën schimmels.

Nieuwe geneesmiddelen tegen aandoeningen waarvoor al medicatie bestaat, zouden pas in juli volgend jaar weer voor vergoeding in aanmerking moeten komen.

Er moeten meer mogelijkheden komen om herhaalreceptuur te beperken.

Aan toelating van het pakket van nieuwe identieke produkten (nadat het octrooi op het merkprodukt is verlopen) moet de voorwaarde worden verbonden dat de prijs daarvan 30 procent lager is dan het eerste merkprodukt.

Er moet een commissie worden ingesteld die gaat bestuderen hoe de werkelijke inkoopprijs die de apotheker betaalt, dus zonder kortingen en bonussen, inzichtelijk kan worden gemaakt om zo de vergoeding die de apotheker ontvangt hierop aan te passen.