Zwakke dollar geen rem optimisme economie VS

NEW YORK, 23 JUNI. Amerikaanse politici hebben zich gisteren optimistisch uitgelaten over de Amerikaanse economie, maar stellen zich terughoudend op ten opzichte van de dollar.

De Amerikaanse munt daalde dinsdag naar een recordlaagte van onder de 100 yen, en verzwakte tegenover de Europese munten tot ruim 1,78 gulden ondanks zware steunaankopen door de Japanse centrale bank. De Federal Reserve Board, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, onthield zich tegen de verwachting van de valutahandel in, van steunaankopen van de dollar.

De voorzitter van de 'Fed', Alan Greenspan, hield zich daarover gisteren op de vlakte en wilde tijdens zijn halfjaarlijkse hoorzitting voor het congres geen directe vragen over de dollar beantwoorden. De financiële markten maakten vanmorgen pas op de plaats. In Europa was de dollar iets hoger op ruim 1,80 gulden en 101,5 yen.

Greenspan zei gisteren dat “de toekomst voor de Amerikaanse economie er op dit moment zonniger uitziet dan zij in decennia heeft gedaan.” De voorzitter van de Federal Reserve Board, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, zei dat hij een oog houdt op tekenen van inflatie. Daartoe kijkt de 'Fed' ook hoe de werkgelegenheid zich ontwikkelt en of de industriële capaciteit een nieuw hoogtepunt bereikt. “Een verder toenemende druk op de produktiefaciliteiten kan een grotere kans op het verstoren van het inflatoire evenwicht met zich meebrengen”, aldus Greenspan.

Ook minister van financiën Lloyd Bentsen en president Clinton deden uitspraken over de economie maar hielden zich verre van uitspraken over de dollar. Het is Bentsen die verantwoordelijk is voor steunaankopen door de centrale bank. Greenspan zei desgevraagd dat Bentsen en hijzelf “de ontwikkelingen van nabij hebben gevolgd omdat wij niet onverschillig kunnen blijven ten opzichte van grote schommelingen in onze valuta.” President Clinton zei dat “de fundamentele economische feiten in dit land erg sterk zijn.”

Bentsen gaf geen commentaar maar liet een korte verklaring uitgeven waarin hij onder meer zei: “Ik ben bezorgd door de recente bewegingen op de valutamarkten.” Bentsen gaf echter te kennen dat de economie een periode van stabiele groei doormaakt en er geen wezenlijke reden is om in te grijpen. Maar, zei hij tot slot: “Wij zijn altijd paraat om te handelen indien dat nodig is.”

Tegelijk met Greenspans verklaring in het congres kwam het zogeheten 'beige boek' uit, dat de huidige economische situatie per Federal Reserve District schetst. Het rapport dat elke zes weken uitkomt bevestigt dat de economische expansie in sommige gebieden enigszins afneemt. De groei is iets minder dan verwacht en verkopen aan consumenten vielen in mei tegen. Begin deze maand lijken de verkopen echter weer te stijgen.

De arbeidsmarkt begint hier en daar overspannen te raken maar de kans op loondruk is zeer gering, aldus het rapport. Verkopen van auto's zijn nog steeds goed, al vertonen sommige districten verminderde verkopen. De vraag naar populaire modellen en het tekort daar aan is echter ook een factor die de verkoop beïnvloedt. De vraag naar leningen is vrijwel overal gestegen.

De huizenmarkt doet het beter en de bouw profiteert daarvan. De commerciële bouw is wisselend. In Minneapolis wordt er druk gebouwd, zo rapporteert men daar, in New York en Boston daarentegen is men blij dat de leegstand op de huizenmarkt weer terugloopt. In beide gevallen wijst het op een zich gunstig ontwikkelende economie.

    • Lucas Ligtenberg