V-raad keurt Franse operatie in Rwanda goed

NEW YORK, 23 JUNI. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteravond zijn goedkeuring gehecht aan het Franse plan om militair te interveniëren in de door een burgeroorlog geteisterde Middenafrikaanse staat Rwanda.

Tien van de vijftien leden van de Raad ondersteunden een door Frankrijk ingediende ontwerp-resolutie. Vijf leden (Brazilië, China, Nigeria, Nieuw Zeeland en Pakistan) onthielden zich van stemming. Voor het aannemen van de resolutie waren ten minste negen stemmen vóór vereist.

Resolutie 929 machtigt Frankrijk en andere landen die mogelijk aan de operatie zullen deelnemen, om gedurende een periode van twee maanden “alle middelen te gebruiken die noodzakelijk zijn” om de burgerbevolking van Rwanda te beschermen en het verlenen van humanitaire hulp mogelijk te maken. Daarna zou de taak van de interventiemacht moeten worden overgenomen door de VN-missie in de Middenafrikaanse staat, UNAMIR. De resolutie werd aangenomen op basis van hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties. Dit gebeurde ook in december 1992, toen de Verenigde Naties toestemming gaven voor een Amerikaanse militaire interventie in de Oostafrikaanse staat Somalië. Die resolutie werd destijds unaniem aangenomen.

De Franse VN-ambassadeur, Jean-Bernard Mérimée, legde in een toespraak tot de Raad de nadruk op het humanitaire karakter van het Franse initiatief. “Onze soldaten zullen in Rwanda niet tot taak hebben om zich tussen de strijdende partijen te plaatsen en nog minder om op welke wijze dan ook de militaire en politieke situatie te beïnvloeden. Onze doelstelling is simpel: bedreigde burgers te hulp schieten, een einde maken aan de bloedbaden, en dat op een onafhankelijke manier.”

De geheel uit Hutu-ministers bestaande interim-regering van Rwanda, die momenteel lid is van de Veiligheidsraad, stemde voor de resolutie. Claude Dusaidi, de vertegenwoordiger van het Rwandese Patriottische Front (RPF) bij de VN, zei dat de Tutsi-rebellen “zich met alle hun ter beschikking staande middelen zullen verzetten tegen de Franse interventie”. Het RPF beschuldigt Frankrijk ervan partij te kiezen voor de interim-regering. Dusaidi voorzag een escalatie van vijandelijkheden in Rwanda en zei dat de blauwhelmen van UNAMIR daarom het land moeten verlaten.

De secretaris-generaal van de VN, de Egyptenaar Boutros Boutros-Ghali, heeft zich een groot voorstander betoond van een door Frankrijk geleide interventie. Boutros was zelf gisteren aanwezig bij het slotdebat van de Raad over het Franse initiatief. De secretaris-generaal wil dat de interventie drie maanden in plaats van twee maanden duurt, omdat de VN-missie in Rwanda, UNAMIR, pas over drie maanden de taak van de interventiemacht kan overnemen. Binnen de Raad oefenden met name Nigeria en Nieuw Zeeland kritiek uit op het Franse interventieplan. Beide landen vinden dat een militaire interventie zou moeten verricht door UNAMIR en niet door Frankrijk en eventueel enige van zijn bondgenoten. Tot nog toe heeft alleen Senegal gezegd militairen ter beschikking te willen stellen aan een door Frankrijk geleide interventiemacht. (AFP, AP, Reuter)