V-raad akkoord met interventie; Franse troepen via Zaïre naar Rwanda

NAIROBI/PARIJS/KIGALI, 23 JUNI. Frankrijk is vanmorgen begonnen militaire versterkingen over te vliegen naar de Middenafrikaanse staat Zaïre ter voorbereiding van een interventie naar Rwanda. Een woordvoerder van het Franse ministerie van defensie zei te hopen dat de eerste verkenningseenheden vanavond vanuit Zaïre Rwanda zullen binnentrekken.

De Tutsi-rebellen van het Rwandese Patriottische Front (RPF) en het voornamelijk uit Hutu's bestaande regeringsleger zijn daar in een bloedige burgeroorlog verwikkeld.

Gisteravond gaf de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn goedkeuring aan het Franse plan om een militaire interventie uit te voeren in Rwanda. Frankrijk zag die goedkeuring als een voorwaarde om de interventie uit te voeren. Van de vijftien leden van de Raad stemmen er tien voor de resolutie, vijf leden (Brazilië, China, Nigeria, Nieuw-Zeeland en Pakistan) onthielden zich van stemming. Voor het aannemen van de resolutie waren ten minste negen stemmen vóór vereist.

Het mandaat van de Raad machtigt Frankrijk en andere landen die mogelijk aan de interventie zullen deelnemen, om gedurende twee maanden “alle middelen te gebruiken die nodig zijn” om de burgerbevolking van Rwanda te beschermen. UNAMIR, de VN-missie in Rwanda, zou vervolgens de taak van de interventiemacht moeten overnemen.

De interim-regering van Rwanda, die momenteel deel uitmaakt van de Veiligheidsraad, stemde gisteren voor de Franse ontwerp-resolutie. Het radiostation van de interim-regering en de aan de regering verbonden Hutu-milities zei vanmorgen dat er weer hoop bestaat “nu de Fransen komen vechten aan de kant van de Rwandese regering”. De VN-vertegenwoordiger van het oppositionele RPF, Claude Dusaidi, heeft gisteren wederom zijn verzet uitgesproken tegen een door Frankrijk geleide interventie. Hij zei gisteren dat de militairen van de VN-missie in Rwanda, UNAMIR, uit Rwanda moeten vertrekken, omdat door de interventie de vijandelijkheden zullen escaleren. Een belangrijke leider van de RPF, Jacques Bihozagara, zou zich gisteren echter in Parijs na drie uur praten op het ministerie van buitenlandse zaken positief over het plan hebben uitgelaten, zonder overigens de actie te steunen. Bihozagara zei vanmiddag dat hij Frankrijk nog steeds wantrouwt.

Franse militaire versterkingen die aan de interventie zullen deelnemen, worden overgevlogen vanuit Zuid-Frankrijk, Gabon, Djibouti en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De Fransen zullen de beschikking hebben over speciale gevechtshelikopters en pantservoertuigen. De Zaïrese stad Goma bij het Kivu-meer wordt de uitvalsbasis voor de Franse interventiemacht.

In Zaïre heeft de oppositie zich uitgesproken tegen medewerking van Kinshasa aan de Franse interventieplannen.