Toch subsidie voor Theo Thijssen

AMSTERDAM, 23 JUNI. B en W van Amsterdam zijn alsnog bereid een subsidie te geven voor de inrichting van het Theo Thijssenmuseum in de Jordaan. Dat blijkt uit de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de PvdA-raadsleden Agsteribbe en Grewel. Volgens een woordvoerster van de gemeente zal een subsidie van 25 duizend gulden worden verstrekt onder voorbehoud dat de commissie voor kunstzaken er op 6 juli mee instemt.

Eerder dit jaar was de inrichtingssubsidie geweigerd, omdat “de voorgenomen activiteiten geen primair onderwijsbelang dienen.” B & W vinden die argumentatie nu te mager. De raadsleden hebben ervoor gepleit de subsidie alsnog te geven gezien het veelzijdige belang van Theo Thijssen (1897-1943) voor Amsterdam als onderwijzer en voorvechter van kinderen in achterstandssituaties, als schrijver van boeken als Kees de Jongen en Het grijze kind en als gemeenteraads- en Kamerlid. Het museum gaat vermoedelijk eind van dit jaar open.