Rectificatie

In de voetnoot bij het artikel 'Geld maakt niet gelukkig' zijn enkele onnauwkeurigheden geslopen. Men kan het originele artikel van Ruut Veenhoven raadplegen via Internet. Daar is het te vinden via ftp.eur.nl pub/database.happiness (Redactie)